sv Peter sv Pavol kostol

Farnosť TRSTÍN

Rímskokatolícka farnosť sv. Petra a Pavla

Jozef kardinál Tomko v Trstíne!

Pri príležitosti návštevy otca kardinála v Trstíne - Hájičku sme inštalovali pamätnú tabuľu na skale z trstínskeho kameňolomu, aby pripomínala budúcim generáciám, akú vzácnu návštevu sme tu mali. Posvätil ju trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch pri príležitosti tradičnej výročnej púte v Hájičku na sviatok Nanebovzatia Panny Márie 12. augusta 2018.


Inštalovanie kameňa
Inštalovanie kameňa
Inštalovanie kameňa
Inštalovanie kameňa
Inštalovanie kameňa
Inštalovanie kameňa
Inštalovanie kameňa
Inštalovanie kameňa
Inštalovanie kameňa
Inštalovanie kameňa
Inštalovanie kameňa
Svätenie kameňa
Svätenie kameňa
Svätenie kameňa
Svätenie kameňa
Svätenie kameňa
Svätenie kameňa

V sobotu 23. júna v predvečer sviatku Narodenia sv. Jána Krstiteľa zavítal v podvečerných hodinách do nášho Hájička Jozef kardinál Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Prišiel v sprievode generálneho vikára Trnavskej arcidiecézy Mons. Jána Pavčíra, osobného sekretára trnavského arcibiskupa dp. Ivana Ružičku a hlavného ekonóma trnavskej arcidiecézy dp. Jána Vida. Tejto neuveriteľnej a vzácnej návšteve sme mohli ukázať náš kostolík Sedembolestnej Panny Márie v Hájičku, krížovú cestu ako i celý areál tohto nášho pútnického miesta. Jeho Eminencia, otec kardinál dopoludnia slávil sv. omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave, pri príležitosti 40. výročia vzniku samostatnej Slovenskej cirkevnej provincie, popoludní navštívil cirkevné gymnázium v Trnave a odtiaľ prišiel k nám na krátku, pre nás však historickú návštevu o to cennejšiu, že má už úctyhodných 94 rokov. Veľmi sa z toho tešíme; nech mu dobrotivý Pán dá ešte veľa zdravia a nášmu národu ešte veľa podobných osobností.

Jozef kardinál Tomko Jozef kardinál Tomko Jozef kardinál Tomko Jozef kardinál Tomko Jozef kardinál Tomko Jozef kardinál Tomko Jozef kardinál Tomko Jozef kardinál Tomko