sv Peter sv Pavol kostol

Farnosť TRSTÍN

Rímskokatolícka farnosť sv. Petra a Pavla

Birmovanci

Prvé kolo otázok:

Dokument s otázkami prvého kola

Druhé kolo otázok:

Dokument s otázkami druhého kola

Tretie kolo otázok:

Dokument s otázkami tretieho kola

Štvrté kolo otázok:

Dokument s otázkami štvrtého kola

Piate kolo otázok:

Dokument s otázkami piateho kola

Anna Kolesárová


Blahoslavená Anna Kolesárová (* 14. júl 1928 Vysoká nad Uhom, ČSR – † 22. november 1944 Vysoká nad Uhom, Slovenská republika) je slovenská mučenica čistoty a obeť zločinu spáchaného vojakom Červenej armády počas druhej svetovej vojny.
Anna Kolesárová sa narodila vo Vysokej nad Uhom. Pochádzala z katolíckej rodiny Jána a Anny, rodenej Kušnírovej, sama bola tiež zapálenou veriacou. Anka mala staršieho brata Michala. V roku 1938 zomrela jej mama a Anka sa začala starať o domácnosť.
Na jeseň 1944 sa front priblížil k okresu Michalovce. Obcou Vysoká nad Uhom, ktorá bola v tej dobe súčasťou vojnového Slovenského štátu, prechádzali sovietske jednotky. Podľa medzinárodných dohôd nemalo byť obyvateľstvo územia bývalého ČSR nijako perzekvované.
22. novembra 1944 sa spolu s rodinou a susedmi v skrývala v pivnici pod kuchyňou ich domu kvôli prebiehajúcim bojom v okolí. Kvôli panujúcej neistote sa podobne ako mnohé iné ženy obliekla do čierneho, aby nevzbudzovala pozornosť vojakov. Po tom, čo do pivnice pri prehľadávaní domu nazrel jeden zo sovietskych vojakov, ju otec poslal do kuchyne, nech vojakovi prinesie jedlo. Dievča však vojaka zaujalo a preto jej prikázal, aby šla s ním. Keď nechcela, priamo jej povedal, že buď pôjde a vyspí sa s ním, alebo ju zabije. Keď opäť odmietla, povolil jej jednovetovú rozlúčku s otcom a na mieste ju zastrelil. Jej vražda zostala nepotrestaná. Nie je známy ani vojak, ktorý tento čin vykonal.
Pochovaná bola nasledujúceho dňa večer, keď ešte v okolí obce prebiehali boje.

Proces blahorečenia

Proces blahorečenia Anny Kolesárovej prebiehal od 3. júla 2004. Jej hrob vo Vysokej nad Uhom je cieľom pútnikov z celého Slovenska, najmä z radov mládeže.
Pápež František 6. marca 2018 podpísal dekrét o mučeníctve Božej služobníčky Anny Kolesárovej, čím umožnil jej blahorečenie.
Anna Kolesárová bola vyhlásená za blahoslavenú 1. septembra 2018 v Košiciach. Pápež stanovil deň liturgickej spomienky na blahoslavenú Annu na 20. november.

Birmovný lístok 2020

Birmovný lístok 2020

Obrad spovede

Dokument s obradom spovede

 Krátke spytovanie svedomia 

Modlím sa ráno a večer? Chodím na svätú omšu aspoň v nedeľu a prikázaný sviatok? Som na nej pozorný(á)? Snažím sa žiť tak, aby som pri každej svätej omši bol(a) aj na svätom prijímaní? Nespomínam Božie meno nadarmo, v hneve, neúctivo? Mám v úcte Pannu Máriu a mená svätých, sväté miesta, posvätné úkony?

Poslúcham svojich rodičov, starých rodičov, učiteľov, dospelých? Som k nim slušný(á)? Bývam spokojný s tým, čo mám? Som náročný(á) na rodičov bez ohľadu na ich možnosti? Pomáham pri domácich prácach? Mám v úcte život ako taký? Neškodím si na zdraví neprimeraným obliekaním, hazardom, nevyhýbaním sa nebezpečným situáciám? Nie som dvojzmyselný(á) v rečiach, vtipoch, narážkach? Nie som vulgárny(a) pri vyjadrovaní? Viem sa ovládať? Nie som nespravodlivý(á) v hneve? Nekamarátim sa len so sympatickými ľuďmi? Pomáham slabším? Nerobím si posmech so slabších? Som ochotný(á) pomáhať, alebo pomáham len vtedy keď mi to prikážu? Neohováram druhých? Neosočujem ich? Neklamem? Nenechám sa nahovoriť na zlé veci? Nenahováram druhých na zlé veci?

Plním si vždy svoje povinnosti? Nie som lenivý(á)? Nepreberám v jedle? Nie som maškrtný(á)? Nemíňam peniaze na zbytočnosti? Nezávidím druhým ich nadanie, možnosti?