sv Peter sv Pavol kostol

Farnosť TRSTÍN

Rímskokatolícka farnosť sv. Petra a Pavla

Prvé zmienky o Trstíne (Nádaši) aj ako o farnosti sú z 13. storočia. Terajší farský kostol bol postavený v 18. storočí (1753 – 1763). Dovtedy slúžil ako farský kostol kostolík Sedembolestnej Panny Márie v Hájičku. Z farnosti pochádza aj niekdajší trnavský arcibiskup Mons. Ambróz Lazík, či misionár Ľudovít Suchán, SDB, ktorý pôsobil v Japonsku a tam je aj pochovaný.Súčasná farská budova bola postavená začiatkom 60.tych rokov minulého storočia a nahradila tú z roku 1766, ktorá stála na tom istom mieste.

Kňazi pôsobiaci vo farnosti od roku 1648: