sv Peter sv Pavol kostol

Farnosť TRSTÍN

Rímskokatolícka farnosť sv. Petra a Pavla

Kontakt

Farár
vdp. Mgr. Peter Sabol

Adresa
Rímskokatolícky farský úrad
Trstín č. 183
91905

Tel. č.
033/5589 281

E-mail
farnost.trstin@abu.sk

Bankové spojenie: VÚB
IBAN: SK16 0200 0000 0012 7581 5051