sv Peter sv Pavol kostol

Farnosť TRSTÍN

Rímskokatolícka farnosť sv. Petra a Pavla

Galéria

Svätenie tabúľ na vstupnej bráne do Hájička

Svätá omša Svätá omša Svätá omša

Púť na Nanebovzatie Panny Márie 2019

Svätá omša Svätá omša Svätá omša

Omša pri obrázku 2019

Omša Dieťa Procesia

Svätenie sochy v Trstíne

Svätenie sochy Svätenie sochy Svätenie sochy

Pamätná izba

Pamätná tabuľa Spevácka skupina Procesia

Kardinál Tomko

Pamätný kameň vHájičku Pamätná tabuľa v Hájičku Svätenie kameňa

Púť na Nanebovzatie Panny Márie 2018

Vdp. Peter Sabol Arcibiskup Ján Orosch Procesia

Púť na Nanebovzatie Panny Márie 2018 - upratovanie

Členovia upratovanie Nakladanie listov Upratovanie

Párty svätých 2017

Párty svätých Spoločná fotka Aktivita

Hostýn 2017

Procesia v Hostýne Procesia Hostýn

Dobrá novina 2016

Koledníci Koledníci Koledníci

Púť do Podunajských Biskupíc

Sv. Mikuláš Sv. Mikuláš Sv. Mikuláš

Mikuláš - Bíňovce 2016

Sv. Mikuláš Sv. Mikuláš Sv. Mikuláš

Púť birmovancov (Mariánka - Podunajské Biskupice) 12.11. a 19.11.2016

Pri kaplnke V kostole povýšenia sv. kríža Zátišie sestry Zdenky

Púť na Nanebovzatie Panny Márie 2016

Procesia - Bíňovce Pri oltári Záverečná reč

Dobrá novina - Bíňovce

Dobrá novina Dobrá novina Dobrá novina

Púť do Hostýna 2015

Hostýn 2015 Hostýn 2015 Hostýn 2015

Púť na Nanebovzatie Panny Márie 2015

Pri kaplnke Panna Mária v procesii Záverečná reč

Koledovanie v Bíňovciach 2015

Koledníci Koledníci Koledníci

Jasličková slávnosť v Bíňovciach 2014

Párty všetkých svätých v Bíňovciach 2014

Párty všetkých svätých Párty všetkých svätých Párty všetkých svätých

Púť na Nanebovzatie Panny Márie 2014

odkaz do albumu odkaz do albumu odkaz do albumu

Výročná omša za biskupa Ambróza Lazíka 2014

Výročie biskupa Lazíka Výročie biskupa Lazíka Výročie biskupa Lazíka

Hájiček

odkaz do albumu odkaz do albumu odkaz do albumu

Opravovanie veže farského kostola

veža kostola veža kostola veža kostola