sv Peter sv Pavol kostol

Farnosť TRSTÍN

Rímskokatolícka farnosť sv. Petra a Pavla

Farské oznamy

25. nedeľa v období cez rok

20.09. - 27.09.2020


DeňMiestoČasÚmysel
Nedeľa Bíňovce 09:30 poďakovanie za 55 rokov spoločného života
20.09. Trstín 11:00 za dobrodincov chrámu
Pondelok Bíňovce17:00+Viliam Horváth
21.09. Trstín18:00+rodičia Danišoví a +synovia
Utorok Bíňovce17:00+Štefan Anetta, manželka a deti
22.09.
Streda Trstín18:00+Anna Indrišková
23.09.
ŠtvrtokBíňovce17:00+Ján Petrovič, manželka a deti
24.09.
Piatok Trstín18:00+Margita a Imrich Červenkoví a rodičia z oboch strán
25.09.
Sobota Bíňovce 08:00 +Viliam Orságh
26.09.
Nedeľa Trstín 09:30 +Ľubomír Kurineca
27.09. Bíňovce 11:00 za farníkov

 Liturgický kalendár 
Nedeľa: 25. v Období cez rok
Pondelok: liturgický sviatok sv. Matúša, apoštola a evanjelistu
Streda: spomienka sv. Pia z Pietrelciny, kňaza
Budúca nedeľa: 26. v Období cez rok

 Oznamy 

Kniha o Hájičku


V týchto dňoch vyšla nová publikácia s názvom Kostolík v Hájičku, najstaršia sakrálna stavba s titulom Sedembolestnej Panny Márie na Slovensku. Objednať si ju môžete na adrese sabolpe@gmail.com prípadne na farnost.trstin@abu.sk alebo zakúpiť na farskom úrade v Trstíne alebo pri verejných sv. omšiach a taktiež u p. kostolníčky Jakubcovej. Cena je dobrovoľný príspevok, najmenej však 4 eurá. Výťažok pôjde na obnovu kostolíka a areálu v Hájičku.
Obálku knihu je možné si prezrieť v tomto odkaze.


Oznamy

Upratovanie kostola: Trstín: 6. skupina, kam patria: rodina Rišková, p. Vilma Danišová, p. Anežka Vojteková, rodina Hlávková, rodina Hettešová ; Bíňovce: 7. sk. č. d. 141-179.

Budúcu nedeľu oslávime patrocínium kostola v Bíňovciach sv. Michala Archanjela. Z toho dôvodu tam bude slávnostná sv. omša o 11. tej hodine a v Trstíne bude sv. omša o 9:30 hod.

Na budúcu nedeľu bude v Bíňovciach hodová ofera. Všetkým darcom vopred Pán Boh odmeň.

Stretnutie birmovancov bude v Trstíne v pondelok o 18. tej, v Bíňovciach vo štvrtok o 17. tej, vždy v kostole.

Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí prispeli k dôstojnej oslave Sedembolestnej Panny Márie v Hájičku s otcom arcibiskupom a ďalšími hosťami. Úprimné Pán Boh odmeň aj za následné pohostenie v Ambroziáne.

Odložená zbierka „Boží hrob“ priniesla v Trstíne 220 eur a v Bíňovciach 166 eur. Všetkým darcom Pán Boh odmeň.

V strede kostola sú poukážky na podporu Klubu priateľov Tv Lux. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.

K dispozícii sú kalendáre na rok 2021, nástenné a stolové. Nástenné vyšli pod názvom „Modlime sa so svätými“, stolové zobrazujú Pannu Máriu na rôznych pútnických miestach sveta a v auguste je aj naša Panna Mária z Trstína - Hájička. Cena jedného je 2,50 eur.

Z Abú nám oznámili nový termín birmovky - sviatosť birmovania v našej farnosti bude vyslúžená v sobotu 3. októbra o 10:30 hod.

Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca bola na základe rozhodnutia Svätého Otca presunutá na 27. Nedeľu v Cezročnom období tohto roku 4. októbra 2020

V dňoch 10. - 25. októbra 2020 sa na Slovensku uskutoční putovanie relikvie sv. Jána Márie Vianneyho, patróna farárov. Putovanie relikvie jeho srdca po slovenských farnostiach má za cieľ povzbudiť vieru a vyprosiť posilu pre kňazov v aktívnej službe. Zároveň chce táto iniciatíva v starých a chorých kňazoch posilniť nádej a vytrvalosť v službe Bohu, a v mladých mužoch odvahu, aby dokázali s radosťou odpovedať na Božie povolanie do kňazstva. Vo štvrtok 22. a v piatok 23. októbra bude vystavená v Trnave.

 Odkazy pre stiahnutie oznamov 
20.09. - 27.09.2020
Oznamy vo formáte .doc (MS Word)
Oznamy vo formáte .pdf

13.09. - 20.09.2020
Oznamy vo formáte .doc (MS Word)
Oznamy vo formáte .pdf

06.09. - 13.09.2020
Oznamy vo formáte .doc (MS Word)
Oznamy vo formáte .pdf