sv Peter sv Pavol kostol

Farnosť TRSTÍN

Rímskokatolícka farnosť sv. Petra a Pavla

Upratovanie kostola a kvetinová výzdoba


Oznamy z nedele 20.09.2020

Upratovanie kostola: Trstín: 6. skupina, kam patria: rodina Rišková, p. Vilma Danišová, p. Anežka Vojteková, rodina Hlávková, rodina Hettešová.

Upratovanie kostola: Bíňovce: 7. sk. č. d. 141-179.