sv Peter sv Pavol kostol

Farnosť TRSTÍN

Rímskokatolícka farnosť sv. Petra a Pavla

Pamätná izba


AMBROZIANUM – Pamätná izba o. biskupa Ambróza Lazíka, kňaza Martina Kollára a misionára don Ľudovíta Suchána je prístupná verejnosti – kľúče na Obecnom úrade v Trstíne alebo na fare.

Kontakt:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Trstín
919 05 Trstín 183
tel. č. 033/5589281, Trnavská arcidiecéza, dekanát Smolenice
farár: vdp. Mgr. Peter Sabol, mobil: 0905/770 492

V rámci púte v Hájičku navštívil dňa 12. augusta 2018 našu pamätnú izbu trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Prišiel v sprievode p. Magdy Jamrichovej, pranetere p. biskupa Ambróza Lazíka (prvá sprava), p. Marty Genčúrovej, starostky obce Trstín a p. farára Petra Sabola, správcu farnosti Trstín

Biskup v pamätnej izbe Biskup v pamätnej izbe


7. decembra 1997 pri príležitosti 100-tého výročia narodenia Ambróza Lazíka sa konala v Trstíne spomienková slávnosť za účasti viacerých slovenských biskupov. Slávnosť začala sv. omšou vo farskom kostole sv. Petra a Pavla. Po jej skončení si prítomní uctili pamiatku pána biskupa návštevou jeho hrobu na miestnom cintoríne, kde zotrvali v tichej modlitbe. Potom sa sprievod presunul k jeho rodnému domu, kde odhalili pamätnú tabuľu. Na počesť významného miestneho rodáka bola sprístupnená pamätná izba v „Ambroziáne“, cirkevnom dome pomenovanom práve po otcovi biskupovi Ambrózovi. Na záver sviatočného dňa vystúpili v miestnom kostole súrodenci Jendruchoví so svojím hudobným programom. Slávnosť pri príležitosti stého výročia narodenia biskupa Ambróza Lazíka
Slávnosť pri príležitosti stého výročia narodenia biskupa Ambróza Lazíka začala sv. omšou vo farskom kostole v jeho rodisku v Trstíne.

Slávnosť pri príležitosti stého výročia narodenia biskupa Ambróza Lazíka
Slávnosť pri príležitosti stého výročia narodenia biskupa Ambróza Lazíka.

Slávnosť pri príležitosti stého výročia narodenia biskupa Ambróza Lazíka
Po sv. omši sa prítomní presunuli na cintorín, aby si pri hrobe otca biskupa uctili jeho pamiatku.

Slávnosť pri príležitosti stého výročia narodenia biskupa Ambróza Lazíka
Potom na jeho rodnom dome odhalili pamätnú tabuľu.

Slávnosť pri príležitosti stého výročia narodenia biskupa Ambróza Lazíka
Slávnosť pri príležitosti stého výročia narodenia biskupa Ambróza Lazíka
Nasledovalo otvorenie pamätnej izby v Ambroziáne – cirkevnom dome pomenovanom po nebohom Ambrózovi Lazíkovi.

Slávnosť pri príležitosti stého výročia narodenia biskupa Ambróza Lazíka
Na záver sviatočného dňa vystúpili v kostole súrodenci Jendruchoví.

Slávnosť pri príležitosti stého výročia narodenia biskupa Ambróza Lazíka
Prítomný bol aj synovec pána biskupa salezián, kňaz a misionár Ľudovít Suchán.