Späť do galérie

Púť - Hostýn 2015

Každoročnej púte na pamiatku našich zosnulých v Hostýne sa zúčastnilo i pár pútnikov z Trstína.